Latgalē plūdi aizskalojuši jau samēslotus laukus; ūdenstilpju monitorings nav veikts

Saistībā ar lietavu plūdiem Latgalē bieži piesaukti lielie zaudējumi zemniekiem, taču mazāk runāts par kādu iespējamu kaitējumu vai piesārņojumu videi. Virkne zemnieku atzīst, ka pirms plūdiem ir mēslojuši ziemājus un lietojusi augu aizsardzības līdzekļus. Vides eksperti vērtē, ka aizskalotās vielas kopā ar apstrādātās augsnes virskārtu uz lielo ūdens masu piesārņojumu upēs neradīs.