Eksakto priekšmetu konferencē apspriež starpdisciplināru pieeju

Eksakto priekšmetu skolotāji diskutē kā dabas zinības skolās mācīt starpdisciplināri. Izglītības ekspertu un arī skolotāju ieskatā priekšmeti ir jāmāca sasaistīti, lai skolēns zināšanas neapgūtu tikai pasīvi, bet arī zina kā tās pielietot. Viens no pamata risinājumiem ir pašu skolotāju aktīvāka sadarbība strādājot kopā klasē.
Komentāri

Kategorijas