Avīzes "Ziemeļlatvija" galvenā redaktore Ingūna Johansone par drošības apsvērumiem Valkā

Reģionālā laikraksta "Ziemeļlatvija" galvenā redaktore Ingūna Johansone par situāciju Valkā, kurā iedzīvotāji drošības apsvērumu dēļ vēlētos novērošanas kameras, taču pašvaldība līdzekļu nepietiekamības dēļ no tā atsakās.
Komentāri

Kategorijas