Vidzemē jau sesto gadu tiek sumināti veiksmīgākie un radošākie uzņēmēji

Krīzes gados Vidzemē, lai uzmundrinātu un iedrošinātu cilvēkus meklēt jaunas darbības nišas, savu ceļu uzņēmējdarbībā, tika apkopoti Vidzemes veiksmes stāsti, tātad uzņēmēji, zemnieki, amatnieki, kuri arī toreiz vai nu turpināja savu iesākto, vai nenobaidījās uzsākt ko pavisam jaunu. Šī veiksmes stāstu meklēšana tagad nu jau turpinās sesto gadu, kad Vidzemes plānošanas reģiona speciālisti apkopo katra novada veiksmīgāko un radošāko cilvēku veikumu. Reizē, kad Grundzālē tika sumināti 2017.gada Vidzemes veiksmes stāstu varoņi, klāt bija arī mūsu korespondente Gunta Matisone.
Komentāri

Kategorijas