Iniciatīvu par darba nedēļas garuma samazināšanu eksperti dēvē par neatbilstošu situācijai

Portālā „Mana balss.lv” ievietota iniciatīva, kas aicina iedzīvotājus parakstīties par darba nedēļas saīsināšanu. Pašlaik Latvijā normālo darba laiku veido piecas darba dienas un kopumā 40 darba stundas nedēļā. Minētās iniciatīvas autors norāda, ka 32 stundu darba laiks nedēļā noteikts jau vairākās Eiropas valstīs. Piemēram, Austrijā, Somijā un vēl citās.