Pie RIHARDA VIDZICKA Līgatnē, Vienkoču parkā.

Rihards Vidzickis , koka amata meistars, koka pētnieks un zinātnieks, dabas draugs un tūrisma darbonis. Vienkoču parka dibinātājs un saimnieks, sabiedrisko organizāciju aktīvists un vietējās pašvaldības deputāts. Vienkoču parks kā viens no pirmajiem ir saņēmis Kultūras zīmi „Latviskais mantojums” par latviskās amatprasmes – kokamatniecības daudzināšanu. Vienkoču parkā atrodas Kokamatniecības muzejs, kas iekārtots kā senā darbnīca. Protams, Rihards ir Vienkoču parka dibinātājs, taču viņš nav viens, kas saimnieko un darās šajā vietā. Ir atbalstoša ģimene, ir amata brāļi un sabiedriskās organizācijas, kas pulcē līdzīgi domājošos.
Komentāri

Kategorijas