Vēsturnieks un publicists Kārlis Širrens - simboliska figūra vācbaltiešu kopienas vēsturē

Vēsturnieks un publicists Kārlis Širrens (1826–1910) kļuvis par simbolisku figūru vācbaltiešu kopienas vēsturē. 19. gs. vidū viņš iestājās par Baltijas provinču (Kurzemes, Vidzemes un Igaunijas) tiesībām uz kulturālu un administratīvu autonomiju.
Komentāri

Kategorijas