Ar Eiropas naudu zvejnieku saimniecībās no zivīm nepaliks pat astes

Līdz 2020. gadam no Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda Latvijas zvejniekiem pieejami vairāk nekā 183 miljoni eiro. Līdz šim rezervēti ir jau 40 procenti no visas naudas, bet pilnībā īstenoti projekti 13 miljonu eiro apmērā. Zemkopības ministrijā apgalvo, ka noteiktajā laikā zvejnieki paspēs iztērēt visu naudu. Tādējādi būs atjaunotas flotes, ieviestas jaunas tehnoloģijas un attīstīta dīķsaimniecība. Tomēr galvenais ieguvums, ka vairāk naudas ar pievienoto vērtību paliks pašiem zvejniekiem.