Aijas Moelleres piezīmes Baltimoras Dziesmu un deju svētku laikā

Baltimorā (ASV) no 29. jūnija līdz 3. jūlijam aizvadīti XIV Vispārējie latviešu Dziesmu un deju svētki ASV. Dienasgrāmatu raksta viena no svētku rīkotājām Aija Moellere, kura bija atbildīga par brīvprātīgajiem.