Bijušo mazuta bāzi Valmierā izpētīs un attīrīs ar elektrokinētisko metodi

Piesārņojums ir un pat diezgan būtisks – tādi ir pirmie secinājumi pēc sāktās izpētes Valmieras bijušajā mazuta saimniecībā. Šī divus hektārus lielā teritorija ir iekļauta arī potenciāli piesārņoto vietu reģistrā, taču līdz šim trūka konkrētu datu par piesārņojuma apjomu un izplatību.
Komentāri

Kategorijas