Koknesē pie folkloras kopas "Urgas" vadītājas INGUNAS ŽOGOTAS.

Inguna Žogota– trijos amatos trīs dēlu mamma, jo bez folkloras kopas „Urgas”, viņa ir biedrības „Baltaine” vadītāja un arī skolotāja. Ņemot vērā, ka biedrībai un folkloras ansamblim tagad ir sava stabila apmešanās vieta, saukta par Radošo māju, tad dodamies aplūkot arī to.
Komentāri

Kategorijas