Ķegumā pie bibliotēkas vadītājas INESES CĪRULES.

Inese ir atsaucīgs cilvēks, kurš nekad neatteiks palīdzību, ne jau velti pirms pāris gadiem tika godāta arī kā Keguma gada darbinieks. Starp trijām dzīves svarīgākajām lietām, kur ir ģimene un iemīļots darbs, viņa nosauc arī dejošanu vidējās paaudzes deju kolektīvā „Kadiķis”, esot arī šī kolektīva prezidente.
Komentāri

Kategorijas