Ķikuļu Jēkabs – hernhūtietis un pirmais latviešu laicīgais dzejnieks

Ķikuļu Jēkabs – hernhūtietis un pirmais latviešu laicīgais dzejnieks. Dzīvojis no 1740. gada līdz apmēram 1777. gadam. Viņš aiziet no dzīves spēka gados, lai arī tā laika cilvēka vidējais dzīves ilgums ir nedaudz vairāk nekā 40 gadi. Laikmeta situācija un viņa paša izvēles ir tādas, ka Ķikuļu Jēkaba mūžs apraujas brieduma vecumā.
Komentāri

Kategorijas