Dzejnieces, skolotājas Ivetas Ratinīkas pārdomas pēdējās skolas dienas un vēlēšanu nedēļā

Latviešu valodas un literatūras skolotājai Ivetai Ratinīkai maija pēdējā nedēļa bijusi sevišķi rosīga. Mācību gada noslēgums, skolas ekskursija uz Raiņa bērnības vietām, un tad vēl vēlēšanu nakts, šogad svarīga, jo Iveta arī pati nolēmusi kandidēt uz krēslu Rīgas domē.