Vai tiesvedībā ievēro bērnu intereses - ieskats vienā lietā par vardarbību ģimenē

Administratīvā rajona tiesa Rīgā gadā skata ap 30 lietu, kas saistītas ar vardarbību ģimenē, ja tiesā nonācis strīds starp bāriņtiesu un nepilngadīgo vecākiem vai aizbildņiem. Kā šādos ilgos tiesas procesos tiek ievērotas bērnu intereses? Rekonstruējam konkrētas tiesvedības gaitu Starptautiskajā Bērnu aizsardzības dienā.
Komentāri

Kategorijas