Mālpilī tikšanās ar kultūrvēsturnieci IEVU PAULOVIČU.

Ieva savu nodarbošanos brīvajā laikā uzskata par sirdsdarbu. Viņas aprūpē tika izdots Mālpils novada folkloras krājums „Trīs sidraba avotiņi”, bet 2016. gadā iznāca viņa apkopotais  rakstu krājums „Kultūrvēstures avoti un Mālpils novads”. Viņa darbojas arī biedrībā „Idoves mantojums”. Biedrības mērķis ir veicināt pagasta kultūras un vēstures mantojuma saglabāšanu. Tas tiek darīts, piemēram, reāli atjaunojot Mālpils luterāņu baznīcu. Ne velti Ievai piešķirts arī goda tituls  - Mālpils novada  “GADA CILVĒKS 2016 ” nominācijā  “Gada cilvēks kultūrā”.
Komentāri

Kategorijas