VK ieskatā pensiju sistēma pareizi veidota, bet ir vairāki trūkumi

Pensiju sistēma Latvijā ir pareizi veidota, tomēr ne viss pensiju reformā iecerētais ir izdevies, un ir vairāki problēmjautājumi – tā atzīst Valsts Kontrole, kas iepazīstināja ar revīzijas ziņojumu, kurā atbildēja uz jautājumu: „Vai valsts politika pensiju sistēmas ilgtspējas nodrošināšanai ir efektīva?” Asākā kritika skar izdienas pensiju sistēmu – Valsts Kontrole norāda, ka tā jau pašos pamatos neatbilst visai Latvijas pensiju sistēmai kopumā. Tāpat arī pievērsās citiem problemātiskiem aspektiem, piemēram, lielajam iedzīvotāju skaitam, kas iemaksas veic samazinātā apmērā vai neveic vispār.
Komentāri

Kategorijas