Subjektīvie mērījumi ciemos pie Lāsmas un Raimonda Vinduļiem

Izbraukuma raidījums tapa Jēkabpilī par Līvānos esošo Mūsdienu mākslas galeriju. Tas ir mūsdienīgs, kreatīvs, laikmetam atbilstošs un uz neformālo izglītību orientējošs radošais centrs Latgalē.
Komentāri

Kategorijas