Izdevējs, rakstnieks un grāmatu krājējs Vladislavs Lōcs

Izdevējs, rakstnieks un grāmatu krājējs Vladislavs Lōcs, kurš Ulmaņalaika Latvijā, vēlāk trimdā, uzturēja dzīvu latgaliešu grāmatniecību, drukāto vārdu un periodiku. Viesojamies Vladislava Lōca Latgaliešu Rakstniecības muzejā Rēzeknē.
Komentāri

Kategorijas