Latvijas "černobiļieši" no valsts saņem nepietiekamu veselības aprūpi

Aprit 31 gads kopš notika pasaulē lielākā atomelektrostacijas avārija Černobiļā, Ukrainā. No Latvijas avārijas seku likvidēšanas darbos piedalījās vairāk nekā 6 tūkstoši iedzīvotāju. Radiācija ir pasliktinājusi arī šo cilvēku veselību un vairāk nekā trīs tūkstoši no viņiem ir kļuvuši par invalīdiem, bet vairāk nekā pusotrs tūkstotis cilvēku ir miruši.
Komentāri

Kategorijas