IZM lauzusi līgumu ar Fizikālās enerģētikas institūtu par valsts īpašuma lietojumu

Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovācijas departaments lauzis valsts nekustamā īpašuma lietojuma līgumu ar Fizikālās enerģētikas institūtu, kas tādējādi zaudējis telpas Rīgā, Krīvu ielā. Ministrijā notikušo pamato ar institūta vājajiem rezultātiem, bet institūta pārstāvji ministrijas rīcību sauc par prettiesisku.
Komentāri

Kategorijas