Atkal būs pieejams atbalsts mazo lauku saimniecību attīstībai

Atkal būs pieejams atbalsts mazajām lauku saimniecībām. Līdzekļi paredzēti attīstībai - lauksaimniecības tehnikas, lopu vai zemes iegādei, kā arī izglītībai. Iepriekšējā Eiropas fondu plānošanas periodā par šo atbalstu bijusi īpaši liela interese, secina Lauku atbalsta dienests. Projektus pieņemt sāks jūnijā, taču konsultanti aicina zemniekus atbalsta pieteikumus gatavot jau šobrīd.