Vardarbību pret «sistēmas bērniem» pamana ne tikai psihologi

Pusgada garumā visos Latvijas bērnunamos uzturējās neatkarīgi eksperti, kas novēroja un intervēja audzēkņus un personālu. Mēģināja izprast bērnu vajadzības. Fiksētie notikumi Jelgavas bērnunamā noslēgušies ar apjomīgiem iesniegumiem bērnu tiesības sargājošajām iestādēm. Tajās aprakstīta vardarbīga rīcība, tā balstīta arī uz bērnu liecībām.