Sistēmas bērni: Bērnunami turpina saņemt naudu par «izsūtītajiem» audzēkņiem

No neērtajiem bērniem bērnunamos atbrīvojas, viņus ievietojot psihoneiroloģiskajās slimnīcās un sūtot trimdā uz internātiem, kas atrodas ļoti tālu. Šāda prakse, izrādās, ir ļoti izdevīga pašvaldības institūcijām, skolām, slimnīcām, vēl kādam, jo visa pamatā ir nauda, taču noteikti tas nav izdevīgi pašvaldības un valsts budžetam vai pašiem bērniem.