Eiropas Parlaments apstiprinās viesabonēšanas cenu griestus

Šodien Eiropas Parlaments pēdējā lasījumā apstiprinās cenu griestus viesabonēšanas vairumcenai. Līdz šim šis jautājums nebija atrisināts, bet tagad katram pakalpojuma sniedzējam būs noteikti strikti cenu griesti, ko viesabonēšanas gadījumā viens ES operators varēs piemērot otram.