Daudzās pašvaldībās un sociālajos dienestos trūkst izpratnes par cilvēktirdzniecību

Daudzu pašvaldību sociālie dienesti un bāriņtiesas neatpazīst cilvēku tirdzniecības upurus; nezina, kur var saņemt sociālo rehabilitāciju, un bieži vien šie dienesti nepazinās savu nozīmīgo lomu palīdzības koordinēšanas ķēdē. Problēmas ir arī Nodarbinātības valsts aģentūrā. 
Komentāri

Kategorijas