Deportācijas, senas ēkas, skumjas un putni

Atceramies par deportācijām, pieminam teroraktus, runājam par putniem un jauniešu izvēlēm pēc vidusskolas
Komentāri

Kategorijas