ES un ASV publicē progresa ziņojumu par TTIP

Eiropas Savienība (ES) un Amerikas Savienotās valstis (ASV) publiskojušas Transatlantiskās tirdzniecības un investīciju partnerības nolīguma ziņojumu par progresu, kas panākts pēdējos gados kopš tā uzsākšanas 2013.gada vasaras. Tajā tiek runāts par panākto progresu dažādās jomās,  proti, par ES un ASV uzņēmumu piekļuvi tirgiem, par tehnisko noteikumu vienkāršošanu, nepazeminot dažādus standartus, un par globālās tirdzniecības noteikumiem, kas jābalsta uz ilgtspējīgu attīstību, nodarbinātību un vidi.
Komentāri

Kategorijas