Pianiste un skolotāja Dina Atte: Katram audzēknim "jāieslēdz pareizais ātrums"

Šajā svētdienā dosimies uz Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolu, kur par klavierspēles skolotāju jau gadsimta ceturksni strādā Dina Atte. Būs gan atmiņu stāsti par viņas skolotājiem, gan vērojumi par šodienas jaunajiem mūziķiem un pieeju tiem. "Katram audzēknim jāieslēdz pareizais ātrums. Turklāt katram savs," smej pianiste. Protams, viņa dalīsies pārdomās arī par pedagoģisko darbu, cistarp sakot tā:  "Darbaholiķe gluži neesmu, bet tuvu tam. Bet citādi jau nevar - nesam savu misiju ar pilnu pārliecību."