Baltinavas novadā joprojām atceras Abreni un nožēlo dzelzceļa stacijas zaudēšanu

Pirms desmit gadiem, pēc gandrīz piecpadsmit neatkarīgajā Latvijā nodzīvotajiem gadiem tika parakstīts robežlīgums starp Latviju un Krievijas Federāciju. Viens no šīs vienošanās noteikumiem - Latvijai par labu lielajai kaimiņvalstij juridiski jāatsakās no pretenzijām uz bijušā Abrenes apriņķa sešiem pagastiem.