Dabaskats MarleyPlay

Emancipēsimies no mentālas verdzības. Neviens cits, kā vien mēs paši varam darīt sev prātus brīvus. Tā dziedāja Mārlejs un dziedās līdz tiks brīvs ikviena prāts. Lūk, tā tik būs dieniņa! DABASKATS tradicionāli GODinās un atzīmēs Mārleja 6. februāra dzimeni atskaņojot tikai viņa dziesmas.  
Komentāri

Kategorijas