Bakši dziesmas no Horasānas provinces Irānā

Bakši ir bardi, kas pavada savas dziesmas uz divstīgu garkakla lautas - dotāras. Dziesmu teksti skar vēsturi, kultūru, ētiku un reliģiskās tematikas, nereti tiek izmantota arī klasiskā persiešu dzeja - Rūmī, Attara un Džamī darbi. 
Komentāri

Kategorijas