Līdz ar vecāku iespēju atgūt 23% pārmaksātā nodokļa par bērnu pulciņiem pieaug to cenas

Iesniedzot gada ienākumu deklarāciju pagājušajam gadam, šogad vecāki un citi ģimenes locekļi varēs atgūt daļu pārmaksātā nodokļa arī par bērna interešu izglītības nodarbībām. Nodokli varēs atgūt tad, ja nodarbības piedāvā izglītības iestāde, pašvaldības iestāde, kā arī citas privātās iestādes, kas savā pašvaldībā saņēmušas atbilstošu licenci.
Komentāri

Kategorijas