Aktivitātes kibertelpā: kā nevainīga rīcība internetā var vājināt valsts drošību?

Aktivitātes kibertelpā - kā šķietami nevainīga rīcība internetā, teorētiski, var vājināt Latvijas drošību? Salīdzinām Maltas Eiropas Savienības Padomes prezidentūras izvirzītās prioritātes ar Ārlietu ministrijas izvirzītajām ārpolitikas prioritātēm 2017. gadam. 
Komentāri

Kategorijas