EK sniedz priekšlikumus terorisma un organizētās noziedzības finansēšanas apkarošanai ES

Eiropas Komisija ir pieņēmusi pasākumu kopumu, lai stiprinātu ES spēju apkarot terorisma un organizētās noziedzības finansēšanu
Komentāri

Kategorijas