EK: Eiropas Solidaritātes korpuss - iespēja samazināt jauniešu bezdarbu

Eiropas Komisija (EK) ir devusi zaļo gaismu iecerei radīt jauniešu Eiropas Solidaritātes korpusu. Tā paredzēta kā iespēja jauniešiem iesaistīties brīvprātīgajā darbā un vienlaikus šis ir mēģinājums mazināt bezdarba spriedzi, kas joprojām skar Eiropu. Par to vēl būs jāvienojas arī dalībvalstīm.
Komentāri

Kategorijas