Iestāžu pretkorupcijas plāni bieži pavirši, formāli un neesoši; cerības uz MK noteikumiem

Jau 12 gadus atbilstoši Korupcijas novēršanas un apkarošanas valsts programmai visām valsts pārvaldes un pašvaldības iestādēm ir jāizstrādā pretkorupcijas plāni, taču izrādas, ka šajā laikā tapuši dažādas kvalitātes plāni – gan pārdomāti - ar virkni pasākumu, gan pavirši un formāli, gan arī nav tapuši vispār.