Arodskolas cenšas lauzt novecojušus stereotipus par profesionālo izglītību

Latvijā norit profesionālo prasmju nedēļa, kurā uzmanību vērš izglītībai arodskolās. Latvijas darba devēju konfederācijas dati liecina, ka uzņēmējiem pietrūkst aptuveni 30 tūkstoši vidējās profesionālās izglītības speciālistu. Gan skolas, gan uzņēmēji secina, ka Latvijā arvien arī valda dažādi stereotipi par profesionālo izglītību un tās prestižu.
Komentāri

Kategorijas