Baznīcas gada pēdējā svētdiena. Robeža starp tumsu un gaismu

Baznīcas gada pēdējā svētdiena, kad daudzi Latvijā atceras savus piederīgos, aizdedzot svecītes viņu atdusas vietās. Ne velti to dēvē arī par Mūžības svētdienu luteriskajā baznīcā un arī pašu vakaru par Svecīšu vakaru, savukārt katoliskajā baznīcā šodien ir Kristus karaļa svētki. Vēl arī staro Rīga visdažādākajos tēlos, un arī raidījums Pāri mums pašiem veltīts robežai starp tumsu un gaismu.
Komentāri

Kategorijas