Sagatavota jaunā ES antidempinga nodevu aprēķināšanas metodoloģija

Imports no valstīm, kurās valstij ir ievērojama ietekme uz ekonomiku, varēs tikt aplikts ar antidempinga nodevām, kas aprēķinātas atbilstoši jaunai Eiropas Komisijas izstrādātai metodoloģijai. Jau vēstīts, ka Eiropas Komisijas centieni modernizēt pastāvošo antidempinga likumdošanu saistīti ar faktu, ka jau šogad spēku zaudēs līdz šim spēkā esošie noteikumi par godīgu cenu noteikšanu importam no Ķīnas. Tomēr jaunā metodoloģija varēs tikt attiecināta arī uz importu no visām citām trešajām valstīm, kas ir Pasaules Tirdzniecības organizācijas dalībvalstis.
Komentāri

Kategorijas