Bāriņtiesas nenodrošina bērnu aprūpi ģimeniskā vidē, secinājis Tiesībsarga birojs

Bārtiņtiesas, kam būtu jādarbojas galvenokārt tieši bērnu interesēs, lemjot par bērnu nodošanu ārpusģimenes aprūpē, bieži pārkāpj bērnu tiesības.
Komentāri

Kategorijas