Jūras telpiskā plānošana: nepieciešama interešu saskaņošana arī starp nozarēm

No 19. līdz 23. septembrim Rīgā norisinās Starptautiskās jūras pētniecības padomes (ICES) konference, kas veltīta jūras zivju resursiem un kvotām. Viens no konferences darba kārtības jautājumiem ir telpiskā jūras plānošana, kas prasa salāgot ne tikai intereses ne tikai starp valstīm, bet arī starp nozarēm.