Mēs - kopā

Laimas slimība Maijai Strautiņai likusi pārvērtēt savu uzvedību un dzīves uzskatus. Mēģinājusi no jauna sevī ieaudzināt pareizās vērtības. Stāsta Viktors Pupiks.
Komentāri

Kategorijas