Raimonds Pauls un instrumentālais ansamblis valsī no izrādes "Juris Indrups" (1964)

Maestro Raimonda Paula teātra mūzikas klāsts ir ļoti plašs un labi pazīstams, tāpēc prieks reizēm atvērt arī kādu mazākzināmu lappusi.