Daudzdzīvokļu namu balkoni: katrs īpašnieks pats atbildīgs par tā sakārtošanu

Jau gadiem bīstamību rada daudzdzīvokļu namu balkonu kritiskais tehniskais stāvoklis, bet jautājuma risināšana nekust no vietas. Kāpēc?    
Komentāri

Kategorijas