Grozījumus speciālo ekonomisko zonu likumā kritizē kā sasteigtus un nepārdomātus

Saeimas nesen apstiprinātie un Prezidenta nupat izsludinātie grozījumi likumā par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās ir pretrunā ar valdības sniegtos solījumus saglabāt prognozējamu uzņēmējdarbības vidi.