Ārlietu ministrijā ar izstādi piemin 1941. gada 14. jūnija izsūtīšanu

Šodien Ārlietu ministrijā ar izstādi par deportācijās cietušajiem Ārlietu dienesta darbiniekiem tiek pieminēta 1941. gada 14. jūnija izsūtīšana. Latvijas Radio sazvanījās ar Ārlietu dienesta vēstures un diplomātisko dokumentu nodaļas vadītāju Ivetu Šķinķi.