Dzērienu tarai nav depozīta sistēmas vāju NVO un ietekmīga uzņēmēju lobija dēļ

Pasakot „nē” dzērienu iepakojumu depozīta sistēmai, atkritumu otrreizējo pārstrādi esam nodevuši dažu poligonu saimnieku rokās. Tikmēr liela daļa tukšo pudeļu un skārdeņu nonāk jūrā, nevis pārtop jaunās. Lietuvā un Igaunijā iepakojuma depozītsistēma ir ieviesta, būtiski samazinoties dabā izmesto atkritumu apjomam.