Programmas LEADER atbalsts rosina iniciatīvas no «apakšas uz augšu»

Lauku atbalsta dienesta LEADER ir mērķtiecīgas un savstarpēji koordinētas aktivitātes lauku attīstības veicināšanai. Viens no LEADER pieejas pamatprincipiem ir pieeja no “apakšas uz augšu”, kad iniciatīva nāk no vietējiem iedzīvotājiem, iesaistoties savas teritorijas problēmu risināšanā. Šodien, 25.maijā, noslēdzas projektu iesniegšana „Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerībā „Kaimiņi””. Ar 27. maiju projektu konkurss sāksies  Krāslavas novadā.