Ierakstu sērija: Kas ir vieglā valoda?

Latvijas Radio no 30.maija pirmais Latvijā sāks raidīt ziņas arī Vieglajā valodā. Vieglā valoda ir īpašs veids, kā pasniegt informāciju, lai tā būtu vieglāk saprotama arī cilvēkiem, kuriem ir grūtības ar valodas uztveri. Daudzviet pasaulē, īpaši Skandināvijā, vieglo valodu pazīst jau gadu desmitiem. Pamazām tā ienāk arī Latvijā, kur par vieglās valodas attīstību rūpējas Latvijas cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija “Sustento” un Vieglās valodas aģentūra. Šonedēļ programmā “Labrīt” jau stāstījām par vieglās valodas pamatprincipiem un par Somijas pieredzi, bet šodien pievērsīsimies paši sev, proti, medijiem un vieglās valodas lietojumam tajos.